Tajima rozszerza gamę kolorów Ambiente i Ambiente Uniq o nowy kolor 6009. Nowy kolor jest już dostępny w magazynie.